Leeuwarder Courant bijlage NoordZ van 11 maart 2021

In de Leeuwarder Courant van 11 maart 2021 staat in de bijlage NoordZ een artikel over onze trainingen.