De Ontdekking deel 2

Krijg inzicht in je overtuigingen

Denken
We zijn ons veelal niet bewust van ons gedrag, we doen het meeste op de automatische piloot. Een veranderingsproces begint altijd met bewustzijn, bewust zijn van je gedrag om vervolgens wel of niet te kiezen voor persoonlijke ontwikkeling. Behalve de prettige wetenschap dat je over een ruim palet aan eigenschappen beschikt is de mens in staat om anders te gaan denken. Daarvoor is in eerste instantie inzicht nodig in je overtuigingen: een samenhangend geheel van doelen, gedachten en gevoelens. Welke gedachten en gevoelens belemmeren mij in mijn gedrag? Anders denken genereert ander gedrag.

Waarden
Iedereen heeft wel een mening, al dan niet uitgesproken. Het aantal prikkels dat op een dag voorbij komt is ongekend. Wat laten we wel of niet binnen komen? Raken we daardoor uit balans? Kernvraag is: Hoe je wil leven? Leef jij je leven op basis van jouw eigen waarden of wordt jouw koers bepaald door invloeden van buitenaf. Kortom: welke waarden zijn richtinggevend voor mijn keuzes en mijn handelen? Welke doelen zijn voor mij het belangrijkst? Het antwoord op die vragen geeft rust en leidt tot meer zelfvertrouwen.

Follow-up
Na de training volgt een groepsfollow-up bijeenkomst na ongeveer 2 maanden. Deze vindt plaats in Hotel Tjaarda Oranjewoud.

Trainingsdata De Ontdekking deel 2 (tweedaagse training zonder overnachting + follow-upbijeenkomst) de volgende wordt in het voorjaar van 2023 gepland
Maandag 31 oktober 2022 en dinsdag 1 november 2022 in Hotel Tjaarda Oranjewoud (training afgerond)
Eerste dag: van 9.00 – 17.00 uur (inclusief lunch)
Tweede dag van 9.00 – 17.00 uur (inclusief lunch)
Groepsfollow-upbijeenkomst op donderdag 15 december 2022 van 13.30 – 16.30 uur in Hotel Tjaarda

Tarief:
€ 2.250,- (excl. 21% BTW)

Inclusief:

  • trainingsmateriaal
  • 1 groepsfollow-up bijeenkomst ca. 2 maanden na de training in Hotel Tjaarda Oranjewoud
  • lunch en diner op eerste dag/lunch op tweede dag
  • overnachting + ontbijt
  • koffie/thee/water tijdens de training
  • maximaal 8 deelnemers

Exclusief:

  • persoonlijke uitgaven
  • annuleringsverzekering

Aanmelding (alleen als deel 1 van De Ontdekking is afgerond) kan door een e-mail te sturen aan: info@hettiendehuis.nl