De Ontdekking deel 3

Koppel inzichten aan concrete ervaringen

Veranderen
Welke effecten heeft de verandering in mijn gedrag teweeggebracht, zowel op mijzelf, als op mijn omgeving? Welke consequenties heeft dit voor nieuwe keuzes? Je hebt inmiddels al wat praktijkervaring achter de rug vanuit het door jouw gekozen vertrekpunt. Het blijkt soms tegen te vallen en je vervalt regelmatig in oude patronen. Dat is logisch, omdat de mens gewoon niet graag verandert. Je voelt weerstand als je iets op een manier wil doen. De vicieuze cirkel van de onbalans.

Behoeften
Het valt niet altijd mee om keuzes te maken, omdat je vaak niet weet waarom je die bepaalde keuze maakt. Dat heeft te maken met het niet kennen van je behoefte. Wat heb je nodig en wat is de link met je gevoel. Hoe ontstaat een negatief gevoel en welke conclusies kun je daaraan verbinden. In deze training vallen de laatste puzzelstukjes op hun plaats. Je hebt een totaalbeeld en begrijpt de onderlinge verbanden. Klaar om je persoonlijke ontwikkeling volledig in eigen beheer vorm en inhoud te geven en daar de rest van je leven te genieten.

Follow-up
Na de training volgt een groepsfollow-up bijeenkomst na ongeveer 2 maanden. Deze vindt plaats in Hotel Tjaarda Oranjewoud van 13.30 – 17.30 uur.

Trainingsdata De Ontdekking deel 3 (tweedaagse training met overnachting en follow-upbijeenkomst):
Deze training wordt in het voorjaar van 2023 gepland op een maandag (van 9.00 – tot ca. 20.00 uur inclusief lunch en diner) + overnachting en ontbijt en dinsdag (9.00 – 17.00 uur, inclusief lunch) in Hotel Tjaarda Oranjewoud en wordt gegeven door Martin en Esther Beljon.

Tarief:
€ 2.250,- (excl. 21% BTW) + verblijfsarrangement € 250,- (excl. 9% BTW)

Inclusief:

  • trainingsmateriaal
  • 1 groepsfollow-up bijeenkomst ca. 2 maanden na de training in Hotel Tjaarda Oranjewoud van 13.30 – 17.30 uur
  • lunch en diner op eerste dag/lunch op tweede dag
  • overnachting + ontbijt
  • koffie/thee/water tijdens de training
  • maximaal 8 deelnemers

Exclusief:

  • persoonlijke uitgaven
  • annuleringsverzekering

Aanmelding (alleen als deel 1 en 2 van De Ontdekking zijn afgerond) kan door een e-mail te sturen aan: info@hettiendehuis.nl