Persoonlijkheid

Door je naam en verdere gegevens in te vullen kun je deze test maken. Je hoeft slechts aan te geven of je met de 45 stellingen moeite hebt (of niet). Het enige dat je hoeft te doen is eerlijk zijn in je keuze. Doe het daarom spontaan in een redelijk tempo zonder te lang na te denken. Bij twijfel kies je voor wel moeite.

De test neemt maximaal 10 minuten in beslag. De uitslag wordt per omgaande gemaild naar het door jou opgegeven e-mailadres. Mocht het testresultaat nog vragen oproepen of wil je diepergaande feedback dan biedt Het Tiende Huis de mogelijkheid aan om persoonlijk in gesprek te gaan met Martin Beljon.

Aan de test en een mogelijk vervolggesprek zijn geen kosten verbonden en ook geen verplichtingen.

Let op: het resultaat van de test geeft slechts een globale richting aan van je persoonlijkheid. Om een goed startpunt te creëren voor (verdere) persoonlijke ontwikkeling is een meer gedetailleerder beeld over je persoonlijkheid nodig, dat pas gegeven kan worden aan de hand van een uitgebreide test in een bredere theoretische – en praktische setting.
Zie ook training De Ontdekking

Moeite?:

Wel |

Geen

Titel
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mail
Moeite? Wel Geen
1 actief luisteren
2 bestaande contacten onderhouden
3 een visie uitdragen
4 details opmerken
5 de lijn van een gesprek vasthouden
6 omgaan met macht
7 samenwerken met andere disciplines
8 manier van leidinggeven afstemmen op situatie
9 mezelf motiveren
10 eigen werk organiseren
11 interesse tonen voor meningen of ideeën van anderen
12 leiding accepteren
13 vertrouwen opbouwen
14 eigen gevoelens verwoorden
15 conflicten tijdig aangaan
16 omgaan met eigen emoties
17 nee zeggen
18 een bijdrage leveren in de groep
19 prioriteiten stellen
20 omgaan met de eigen energie
21 afspraken of beloftes nakomen
22 confronteren
23 eigen gedrag bijsturen
24 eigen fouten toegeven
25 anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheden
26 omgaan met eigen zwakke kanten
27 delegeren
28 kritiek accepteren
29 mezelf concentreren
30 teleurstellingen verwerken
31 omgaan met emoties van anderen
32 slecht nieuws overbrengen
33 eigen kwaliteit inzetten
34 vragen om hulp, advies of feedback
35 opbouwende kritiek geven
36 interesse tonen in gevoelens van anderen
37 problemen bespreekbaar maken
38 eigen wensen naar voren brengen
39 een ontspannen sfeer scheppen
40 anderen betrekken bij beslissingen
41 geloofwaardig gedrag vertonen
42 inspelen op onverwachte situaties
43 anderen stimuleren open te zijn
44 maat houden
45 aandacht krijgen
Privacyverklaring