GezINbalans

Het Tiende Huis is samenwerking gestart met Sizzecoaching

Gezinssituaties zijn aanmerkelijk complexer dan vroeger, omdat ze niet meer standaard zijn: rolpatronen zijn anders, overtuigingen zijn veranderd, keuzemogelijkheden zijn verveelvoudigd etc. En dat in een veel complexer geworden maatschappij waarin in een enorm tempo steeds hogere eisen worden gesteld.

Het Tiende Huis richt zich op persoonlijke ontwikkeling van volwassenen en Sizzecoaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Vandaag de dag is de focus meestal gericht op de ene groep of op de andere groep, volledig passend in het ‘of– of’ denken van deze tijd. En dat is jammer. Wij denken dat het veel beter is om ‘en – en’ te denken oftewel polair te denken. Daarom kijken wij vanuit beide invalshoeken naar wat er speelt in een gezin, zodat onze individuele expertise bij elkaar opgeteld tot een maximaal rendement leidt in de vorm van praktisch hanteerbare adviezen.

Onze werkwijze is erop gericht, in een relatief kort tijdsbestek, de problematiek binnen het gezin inzichtelijk te maken  en een aantal conclusies  te trekken, waarmee ouders en kind direct aan de slag kunnen. Continuering van de begeleiding is facultatief.

Martin Beljon concentreert zich volledig op de ouder(s), individueel en als team van opvoeders/ begeleiders. Esther Beljon houdt zich intensief bezig met het kind/de kinderen. In de begeleiding wordt onder andere gebruik gemaakt van het polariteitenspel en het junior polariteitenspel.

Esther Beljon (1993) is Sizzecoaching gestart in 2017 en richt zich op begeleiding van kinderen van 6 tot 20 jaar. Ze heeft Toegepaste Psychologie aan de Hanze Hogeschool in Groningen gestudeerd, gevolgd door een master Orthopedagogiek aan de Universiteit in Utrecht.

Meer informatie over Sizzecoaching vindt u op: www.sizzecoaching.nl

https://www.linkedin.com/in/e-m-beljon/

Voor het maken van een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact opnemen met info@hettiendehuis.nl.

Review gezinscoaching

‘Wij hebben de gesprekken met Martin en Esther gedurende de gezinscoaching als heel prettig ervaren. Onze zoon (6 jaar) was de eerste keren niet zo enthousiast om naar Esther te gaan, maar na het afronden van de sessies blijft hij af en toe vragen wanneer hij weer eens naar haar toe mag. We hebben bruikbare handvatten gekregen om direct in onze opvoeding toe te passen en ons gezin is meer in balans gekomen. Door de benadering van beide kanten, zowel met ons als ouders als met onze zoon, hebben we meer inzicht gekregen in het gedrag van onze zoon maar ook in dat van onszelf als ouders. Het hele traject duurde ongeveer 6 weken, waarin een tweetal evaluatiegesprekken de voortgang goed in beeld bracht. Op een open, transparante en soms confronterende manier wordt het zelfinzicht en de impact van jouw gedrag op de ander goed in beeld gebracht. Huiswerk opdrachten en het tempo van de begeleiding houden je voortdurend scherp en bieden je de gelegenheid om direct het geleerde in praktijk te brengen. De combinatie van Martin (vanuit zijn expertise uitsluitend gericht op de ouders) en Esther (als orthopedagoog uitsluitend gericht op het kind/de kinderen) werkt ons inziens goed. Het leidt tot evaluatiegesprekken die vanuit die verschillende invalshoeken maximaal inzicht geven.

We zouden iedereen die een beetje ondersteuning in de opvoeding kan gebruiken GezinINbalans gunnen.’
Mark en Audrey