Het Tiende Huis en corona

Net als ieder ander bedrijf merken ook wij de impact van het corona virus. Wij hebben geen besmetting op kantoor en volgen de landelijke richtlijnen om de kans op besmetting zoveel als mogelijk uit te sluiten. Hieronder een paar zaken die op dit moment spelen of nog gaan spelen en die mogelijk consequenties (kunnen) hebben voor jou.

Afspraken op het kantoor in Oranjewoud

Het kantoor is vooralsnog ‘gewoon’ open en gemaakte afspraken kunnen dan ook doorgang vinden. Dat wil zeggen zolang onze gezondheid goed is. Zodra dat niet het geval is wordt je daarover direct geïnformeerd en de afspraak geannuleerd. We gaan ervan uit dat ook jij deze zorgvuldigheid in acht neemt en bij twijfel over je gezondheid de afspraak annuleert.

Trainingen
Inmiddels zijn een aantal trainingen geannuleerd. Het wel of niet doorgaan van een training hangt af van meerdere factoren:
-De gezondheid van de trainers
-Het aantal afzeggingen door deelnemers
-De beschikbaarheid van de accommodatie
-De bereikbaarheid van de accommodatie
-De mogelijkheid van catering
Onze policy is geannuleerde trainingen direct opnieuw in te plannen.

Trainingen in Frankrijk
Frankrijk zit op dit moment op slot en het is afwachten of de Franse overheid die termijn gaat verlengen. De kans lijkt klein dat de op korte termijn geplande trainingen doorgang kunnen vinden. Zodra meer bekend is krijgen deelnemers bericht en passen wij onze website aan.

De Ontdekking 19 t/m 23 april (geannuleerd)
De Essentie 4 t/m 8 mei (geannuleerd) en 29 juni t/m 3 juli

Als de training definitief niet in Frankrijk kan plaatsvinden wordt deze verplaatst naar een locatie in Nederland. De training wordt dan met een dag ingekort, omdat een reisdag vervalt. Niet gemaakte kosten ontvangt de deelnemer retour. Als een deelnemer de training in Frankrijk wil volgen wordt in de eerstvolgende training een plaats gereserveerd. Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan de training als ze gezond zijn.

Eendaagse trainingen
Tot 28 april a.s. gelden er binnen Nederland een aantal richtlijnen/verordeningen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Binnenkort wordt duidelijk hoe de Nederlandse overheid verder wil na die datum. Wij hebben daarom enkele trainingen verzet.

Hieronder het overzicht, waaruit blijkt dat bijna alle trainingen na de zomervakantie zijn gepland. Alleen De Essentie 1.0 vindt (onder voorbehoud) nog voor de zomervakantieplaats: 19 juni i.p.v. 10 april.

  Oude datum    Nieuwe datum
De Ontdekking 1.0  17 april
19 juni
28 augustus
27 november
De Essentie 1.0                      10 april 19 juni
De Verdieping 1.0   05 juni 18 september

Tenslotte
Naar de toekomst kijken is niet mogelijk en dus is het afwachten hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Wij houden nauwlettend de vinger aan de pols en informeren je zodra er nieuws is.  Gezondheid staat voorop. Hoop voor iedereen het beste en dat het niet te lang gaat duren. Bij voorkeur tot ziens op Schiphol! Heb je nog vragen/opmerkingen mail dan naar info@hettiendehuis.nl of bel 06-53407313.