De Ontdekking 1.0

Trainingsopzet:
De Ontdekking 1.0 (dag 1 en 2) en De Essentie 1.0 (dag 3 en 4) vormen samen een geheel en stellen je in staat persoonlijke ontwikkeling volledig zelfstandig te managen. De trainingen worden als compleet pakket aangeboden, maar kunnen ook apart worden gevolgd.

De Ontdekking 1.0
Dag 1  Z
elfinzicht, het ontstaan van gedrag, karakterstructuren
We leven ons leven en…. morgen is er weer een dag! We herhalen voornamelijk gisteren, want daar zijn we aan gewend. Waarom doe je de dingen die je doet? Ben je tevreden? Waarom wel of waarom niet? Meer vragen dan antwoorden. En als je stil zou staan bij je gedrag; wat zou je anders willen? Keuzes die je alleen kunt maken als je jezelf goed kent. Kortom: daar heb je zelfinzicht voor nodig.
Deze training geeft dat inzicht in jezelf door te laten zien hoe karakterstructuren ontstaan en welke karakterstructuur bij jou dominant is. Wat is de invloed van omgevingsfactoren – waaronder opvoeding –  op je huidige gedrag? Welke dilemma’s spelen in jouw hoofd en hoe ga je daarmee om?

Dag 2  Goede en slechte eigenschappen, balans, polariteiten, projectie
We leven in een prestatiemaatschappij. We hebben geleerd te denken in goed of fout en we hebben het over goede en slechte eigenschappen. Wat zijn de gevolgen van dat denken en kan dat ook meer in balans? Kun je überhaupt in balans leven? Ken je al jouw eigenschappen? Laat ik onbewust potentieel onbenut? Hoe herken je eigenschappen van jezelf die je niet in beeld hebt?
Deze training behandelt uitgebreid het begrip balans en garandeert dat je met meer eigenschappen vertrekt dan je gekomen bent! Je leert op een heel andere manier naar jezelf te kijken en daarmee creëer je de benodigde ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We maken hierbij gebruik van het Polariteitenspel.

Trainers:
Martin Beljon en Esther Beljon

 

Trainingsdata De Ontdekking 1.0 (tweedaagse training zonder overnachtingen):
Vrijdag 2 april en 16 april 2021 in Hotel Tjaarda, Oranjewoud van  9.00 – 17.00 uur
Donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021 in Hotel Tjaarda Oranjewoud van 9.00 – 17.00 uur
Donderdag 23 september en vrijdag 24 september 2021 in Hotel Tjaarda, Oranjewoud van 9.00 – 17.00 uur (nog 8 plaatsen beschikbaar)

Tarief:
Volledige cyclus De Ontdekking 1.0 + De Essentie 1.0: € 1.275,- (4 losse dagen)
De Ontdekking 1.0  € 795,- (2 losse dagen)

Tarieven (ex BTW) inclusief trainingsmateriaal lunch/koffie/thee/water

Maximaal 8 deelnemers

Kijk voor de eerstvolgende vervolgtraining hier: De Essentie 1.0   Ook hiervoor kun je je alvast opgeven. Bij aanmelding voor de volledige cyclus geldt een korting van 20% (€ 315,-) en wordt bij annulering zonder kosten een nieuwe datum vastgelegd.

Aanmelding:
Voor opgave vul je onderstaand formulier in, je ontvangt daarna een bevestiging. Met het insturen van het formulier bevestig je je deelname. Annulering tot 4 weken voor een afzonderlijke training is kosteloos. Bij annulering binnen 4 en 2 weken voor de training wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de training wordt het overeengekomen tarief volledig in rekening gebracht. Bij deelname aan de volledige cyclus worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Ongeveer 3 weken voor aanvang ontvang je verdere informatie.

    Titel:

    Geboortedatum*:

    Factuuradres

    Datum: