De Ontdekking deel 1

Hoe goed ken ik mijzelf eigenlijk?

Zelfinzicht We leven ons leven en…. morgen is er weer een dag! We herhalen voornamelijk gisteren, want daar zijn we aan gewend. Waarom doe je de dingen die je doet? Ben je tevreden? Waarom wel of waarom niet? Meer vragen dan antwoorden. En als je stil zou staan bij je gedrag; wat zou je anders […]

De Ontdekking oud

Hoe goed ken ik mijzelf eigenlijk?

Het drieluik Persoonlijke Ontwikkeling start met de training De Ontdekking. Deze training geeft zelfinzicht in wat je te bieden hebt, welke eigenschappen je benut, maar ook en vooral wat je aan eigenschappen laat liggen! Je gaat kennismaken met eigenschappen die tot nu toe onbekend voor je waren en een nieuw perspectief laten ontstaan. Hoe goed […]

De Essentie

Krijg inzicht in uw overtuigingen

De Essentie, de tweede training in het drieluik van Persoonlijke Ontwikkeling, geeft inzicht in je overtuigingen: een samenhangend geheel van doelen, waarden, gedachten en gevoelens. Op basis van de inzichten van RET (Rationale Emotieve Therapie) gaan we uitgebreid in op elk afzonderlijk onderdeel. Welke gedachten en gevoelens belemmeren mij in mijn gedrag? Welke doelen zijn […]

De Verdieping

Koppel inzichten aan concrete ervaringen

De Verdieping komt terug op onderwerpen en thema’s uit De Ontdekking en De Essentie, maar dan met een theoretische verdieping. In deze training koppel je inzichten uit de eerste twee trainingen aan concrete ervaringen. Welke effecten heeft de verandering in mijn gedrag teweeggebracht, zowel op mijzelf, als op mijn omgeving? Welke consequenties heeft dit voor […]

De Update

Investeren in je ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling houdt nooit op. Voor wie ons drieluik heeft gevolgd (en alleen dan), maar wil blijven investeren in ontwikkeling, bieden we de mogelijkheid een Update te volgen. De Updates borduren voort op het drieluik, en zorgen ervoor dat het geleerde uit de vorige trainingen (nog) beter te vertalen naar het dagelijks leven. Onderdeel van […]