Ale Kort

Taxi Kort Oosterwolde

“We zijn bestemd om te stralen”

Zaterdagmorgen zat ik na een intensieve, maar vooral ook prachtige en waardevolle week, nog nagenietend, post en lectuur te lezen die de afgelopen week tijdens mijn afwezigheid was binnengekomen.

In een gevoel van rust en dankbaarheid vroeg ik mij af of ik Martin en Danny wel voldoende duidelijk had gemaakt wat zij als persoon en met hun training voor mij hadden betekend. Op dat moment las ik ‘toevallig’ een uitspraak van Nelson Mandela:

We zijn bestemd om te stralen
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Deze uitspraak sluit voor mij precies aan bij de training. Met deze uitspraak wil ik Martin en Danny dan ook nogmaals bedanken.

Zij hebben mij geholpen die glorie Gods of dat licht in me te ontdekken.

Zij hebben me geholpen hoe ik dat licht meer kan laten schijnen, hoe ik meer kan leven vanuit mijn eigen kwaliteiten.

Zakelijk, privé, overal en altijd.

Dat schept, zoals dhr. Mandela zegt, niet alleen voor anderen ook beter de mogelijkheid dat te doen, maar geeft vooral ook meer… geluk.

Bedankt!